دبستان روشنگر(دوره اول) | منطقه دو تهران

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
شنبه, 24 اسفند 1398 00:17

پیام شماره 3

سلام این روزها به عنوان والد لازم است نکاتی را در ارتباط با اضطراب و چگونگی مدیریت آن بدانیم تا بتوانیم شرایط آرامی برای فرزندانمان فراهم نماییم. نگرانی و اضطراب در موقعیت های خاص مانند شرایط کنونی امری عادی و متداول است. بیشتر ما در رویارویی با موقعیت های اضطراب زا که هیچ کنترلی بر آن نداریم دچار اضطراب می شویم و هر یک از ما در رویارویی با این موقعیت ها واکنش متفاوتی از خود نشان می دهیم. حال مسئله این است که در چنین شرایطی برای مقابله با اضطراب و مدیریت وقایع ناخوشایند چه اقداماتی باید انجام شود؟ نخست باید دانست اغلب رفتارهای ما در این شرایط طبیعی است و لازم نیست خودمان را ضعیف بدانیم یا این رفتارها را غیر طبیعی بپنداریم. باید نگرانی را پذیرفت و آن را ابراز کرد. صاحب نظران برای مدیریت وقایعی که بر آن ها کنترل نداریم دو گروه راهبرد را پیشنهاد می‌کنند. راهبردهای مساله مدار و راهبردهای هیجان مدار. در رویارویی با رخدادهایی که کنترل چندانی بر آن ها وجود ندارد، برخی سازکارها از جمله راهبردهای مساله مدار می‌تواند ما را یاری دهد. در این راهبردها ابتدا باید تعریف مساله کرد. سپس تعیین نمود که توان انجام چه کارهایی در ما وجود دارد و در مقابل چه کارهایی از حیطه اختیار ما خارج است. بسیار مهم است که واقعه را برای خود روشن کنیم. ما نمی توانیم واقعه را تغییر دهیم. حال باید دید برای مقابله با این رخداد و با توجه به امکانات موجود چه راه حل هایی در دسترس است و کدام یک را می‌توان برگزید. این راهبرد مساله را به فرصت تبدیل می‌کند. در پیام بعد به ارائه چندین راهکار در رابطه با چگونگی مدیریت اضطراب و نیز نحوه آموزش آنها به کودکان خواهیم پرداخت.

خواندن 57 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « پیام شماره 2 پیام شماره 4 »