دبستان روشنگر(دوره اول) 

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

اولین جلسه دانش افزایی دکتر سلیقه دار ویژه والدین دبستان دوره یک

 

اولین جلسه دانش افزایی

با موضوع

"والدین ناظر ، فرزندان هوشمند در آموزش مجازی"

 

مدرس : سرکار خانم دکتر لیلا سلیقه دار

دکتری برنامه ریزی آموزشی و مدرس آموزش خانواده

مشاور خانواده و مشاوره تحصیلی، رشد و تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان

سابقه عضویت تخصصی برنامه ریز آموزشی در دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش

 

* ویژه والدین گرامی دبستان دوره یک مجتمع روشنگر*

زمان : چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 ساعت 18

 

پوستر والدین ناظر ، فرزندان هوشمند در آموزش مجازی

خواندن 46 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 آبان 1399 15:02